Du er her. aabenraajagtforening.dk > Jagtappen

Webmaster har afprøvet "jagtappen"  og synes den er værd at nævne som redskab på jagten da der er mange gode og nyttige funktioner.

jagtappen kan hentes til både IO's [Apple/Iphone] og Android

http://www.jagtappen.dk/